Svensk Markservice växer!

Svensk Markservice stärker sin närvaro i Västerbotten!

Svensk Markservice förvärvar från och med den 1 juni BDX verksamhet inom grönyteskötsel i Umeå och Skellefteå. Klicka här för mer information.

 

Svensk Markservice sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer på ett effektivt och kundnära sätt.

Våra kunder kan luta sig mot oss. Vi har funnits i 25 år och kommer att finnas länge till. Vi tar ansvar i alla led av det vi gör. Vi har ordning och reda i vår verksamhet. Vi vågar säga att vi levererar på det vi kommit överens om, till hundra procent.

Under högsäsong är vi över 1000 anställda, från norr till söder. Bland dessa finns trädgårdsarbetare, markanläggare, snöröjare, landskapsingenjörer, trädgårdsmästare, arborister och mycket mer.

Tillsammans kan vi ta hand om alla uppdrag, så väl stora som små. Att möta — och till och med överträffa — våra kunders förväntningar är helt centralt för oss.

Våra medarbetare förstår kundernas verksamhet och bryr sig om deras situation. Det gör att vi kan lösa problem redan innan de uppstår. Om det oväntade ändå skulle inträffa kan vi snabbt mobilisera.

 

   

 

Följ Svensk Markservice