Fakturerings- och betalningsvillkor

För att fakturering till Svensk Markservice skall fungera och att ni som leverantör skall få betalt i tid är det viktigt att er faktura märks på ett korrekt sätt.

Märkning av faktura
Faktura skall alltid märkas med Beställarens För- och Efternamn samt med arbetsordernummer i något utav följande format:

  • R+5 siffror, eller...
  • 8 siffror som börjar på 97, eller...
  • bara 9 siffror.

Fakturor som har fel märkning, fel fakturaadress eller fel bolagsnamn kommer returneras för rättning.

Fakturaadresser
Svensk Markservice försöker i möjligaste mån att styra mot elektronisk fakturering av såväl effektivitets- som miljöskäl. Använd därför följande adress: 

Faktureringsadress för pappersfakturor:
Om ni inte har någon möjlighet att skicka pdf-fakturor kan ni i andra hand använda följande adress:

Svensk Markservice AB
FE 814
838 26  Frösön

Våra generella betalningsvillkor

Betalningsvillkor 30 dagar netto i efterskott efter mottagen faktura och förutsätter att leverans har skett enligt beställning. Inga faktureringsavgifter eller liknande pålagor får påföras, eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Har Leverantören eller Underentreprenören ej fakturerat levererad vara eller utförd tjänst inom tre (3) månader från leveranstillfället, förfaller Leverantörens eller Underentreprenörens anspråk på ersättning för varan eller tjänsten.

  • Sidan publicerad 151126
  • Senast ändrad 151127