HR

HR-chef:
Emelie Dahlberg 08-623 33 00
HR Generalist:
Åsa Magnusson 08-623 33 18
HR- och Lönespecialist:
Linda Sundberg 08-623 33 00
Besöksadress:
Smidesvägen 10
171 41 Solna
08-623 33 00
08-623 33 20 (Fax)