Ledning

VD:
Helena Henriksson 08-623 33 00
Smidesvägen 10
171 41 Solna
Ekonomichef:
Charlotte Lindahl 08-623 33 00
Smidesvägen 10
171 41 Solna
Divisionschef Anläggning:
Magnus Grundström 090-17 65 31
Strömvägen 8
901 32 Umeå
Divisionschef Skötsel Stockholm:
Patrik Selley 08-623 33 00
Klangfärgsgatan 23
426 52 Västra Frölunda
Divisionschef Skötsel övriga Sverige:
Daniel Linderståhl 040-43 83 01
Galoppgatan 1
213 77 Malmö
Inköpschef:
Joakim Holm 08-623 33 00
Smidesvägen 10
171 41 Solna
HR-chef:
Anette Wingdahl Molander 08-623 33 05
Smidesvägen 10
171 41 Solna
Besöksadress:
Smidesvägen 10
171 41 Solna
08-623 33 00
08-623 33 20 (Fax)