Ledning

VD:
Johan Möller 08-623 33 00
Vice VD:
Helena Henriksson 08-623 33 00
Ekonomichef:
Charlotte Lindahl 08-623 33 00
Divisionschef Anläggning:
Magnus Grundström 090-17 65 31
Divisionschef Skötsel:
Daniel Linderståhl 040-43 83 01
Inköpshchef:
Joakim Holm 08-623 33 00
Besöksadress:
Smidesvägen 10
171 41 Solna
08-623 33 00
08-623 33 20 (Fax)