Personal

Tf HR-chef:
Tony Arvidsson 08-623 33 21
HR- och Lönespecialist:
Linda Sundberg 08-623 33 00
Besöksadress:
Smidesvägen 10
171 41 Solna
08-623 33 00
08-623 33 20 (Fax)