Anläggning, Trädgårdsanläggning, markskötsel och snöröjning i Uppsala - Svensk Markservice

Uppsala

Distriktschef:
Robert Brohmander 018-56 12 62
Produktions- chef:
Lovisa Fogelfors 018-56 12 64
Produktions- chef:
Linda Jansson 018-56 12 61
Produktionschef:
Helena Bosell Olsson 018-56 12 63
Lagbas:
Tomas Ådeby 070-265 74 27
Journummer vintertid:
070-228 34 35
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 2 (Hus 85)
752 37 Uppsala
018-56 12 70
018-56 12 79 (Fax)

Postadress:
Eklundshovsvägen 1
752 37 Uppsala


Våra tjänster

I Uppsala, Gästrikland och Norra Uppland erbjuder vi hjälp med projektering, anläggning och skötsel av utomhusmiljöer. Vid projektering ger vi kostnadsförslag och idéskisser på hur trädgårdens förutsättningar bäst tas tillvara. Under anläggningen ser vi till att idé blir verklighet och vi genomför alla moment från schaktning till finplanering. Vid skötsel tar vi löpande hand om dina park- och trädgårdsytor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan men det går också utmärkt att välja enbart en eller ett par av våra tjänster.

Vi utför projektering, trädgårdsanläggning, plattläggning, naturstensarbete, asfaltering, murar, plantering, gräsklippning, beskärning, trädvård, städning av hårdgjorda ytor, underhåll av lekredskap och markutrustning. Vi bygger altaner, sophus och pergolor. Vi sätter upp grindar, staket, bänkar och lekplatser. Vi hjälper till med rivningsarbeten och klottersanering. Vi sätter upp julgran och midsommarstång. Vi erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö och takskottning.