Spånga

Distriktschef:
Marina Flodkvist 08-478 35 41
Produktions-chef:
Carl Hägglund 08-556 116 82
Produktions-chef:
Jörgen Bergman 08-478 35 50
Produktions-chef:
Kerstin Eliardsson 08-478 35 45
Produktions-chef:
Pontus Westergård 08-478 35 44
Produktions-chef:
Tomas Arrenius 070-695 12 84
Fakturaadress:
Svensk Markservice AB
FE 814
838 26 Frösön

Besöksadress:
Fagerstagatan 58
163 53 Spånga

Våra tjänster

På kontoret i norra Stockholm erbjuder vi hjälp med projektering, anläggning och skötsel av utomhusmiljöer. Vid projektering ger vi kostnadsförslag och idéskisser på hur trädgårdens förutsättningar bäst tas tillvara. Under anläggningen ser vi till att idé blir verklighet och vi genomför alla moment från schaktning till finplanering. Vid skötsel tar vi löpande hand om dina park- och trädgårdsytor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan men det går också utmärkt att välja enbart en eller ett par av våra tjänster.

Vi utför projektering, trädgårdsanläggning, plattläggning, naturstensarbete, asfaltering, murar, plantering, gräsklippning, beskärning, trädvård, städning av hårdgjorda ytor, underhåll av lekredskap och markutrustning. Vi bygger altaner, sophus och pergolor. Vi sätter upp grindar, staket, bänkar och lekplatser. Vi hjälper till med rivningsarbeten och klottersanering. Vi sätter upp julgran och midsommarstång. Vi erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö och takskottning.