Halmstad

Distriktschef:
Thomas Persson 040-43 83 12
Produktionschef:
Robert Johansson 035-14 46 45
Certifierad besiktningsman lekplatser:
Tomas Bergstrand 031-336 13 93
Besöksadress:
Korsvägen 27
302 56 Halmstad
035-14 46 40
035-14 46 49 (Fax)

Fakturaadress:
Svensk Markservice AB
FE 814
838 26 Frösön

Vi finns även i Växjö, Laholm, Klippan, Varberg och Kungsbacka:
Våra tjänster

I Halmstad erbjuder vi hjälp med projektering, anläggning och skötsel av utomhusmiljöer. Vid projektering ger vi kostnadsförslag och idéskisser på hur trädgårdens förutsättningar bäst tas tillvara. Under anläggningen ser vi till att idé blir verklighet och vi genomför alla moment från schaktning till finplanering. Vid skötsel tar vi löpande hand om dina park- och trädgårdsytor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan men det går också utmärkt att välja enbart en eller ett par av våra tjänster.

Vi utför projektering, trädgårdsanläggning, plattläggning, naturstensarbete, asfaltering, murar, plantering, gräsklippning, beskärning, trädvård, städning av hårdgjorda ytor, underhåll av lekredskap och markutrustning. Vi bygger altaner, sophus och pergolor. Vi sätter upp grindar, staket, bänkar och lekplatser. Vi hjälper till med rivningsarbeten och klottersanering. Vi sätter upp julgran och midsommarstång. Vi erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö och takskottning.