Ledning

VD:
Helena Henriksson 08-623 33 00
Smidesvägen 10
171 41 Solna
Ekonomichef:
Charlotte Lindahl 08-623 33 00
Smidesvägen 10
171 41 Solna
Affärschef:
Daniel Linderståhl 040-43 83 01
Galoppgatan 1
213 77 Malmö
Divisionschef Anläggning:
Pär Ryttar 08-623 33 28
Fagerstagatan 58
163 53 Spånga
tf. Divisionschef Skötsel Sverige:
Helena Henriksson 08-623 33 00
Smidesvägen 10
171 41 Solna
Divisionschef Skötsel Storstad:
Patrik Selley 08-623 33 00
Klangfärgsgatan 23
426 52 Västra Frölunda
Inköpschef:
Joakim Holm 08-623 33 00
Smidesvägen 10
171 41 Solna
HR-chef:
Anette Wingdahl Molander 08-623 33 05
Smidesvägen 10
171 41 Solna
Hållbarhetschef:
Marie Nygren-Bonnier 08-478 35 43
Smidesvägen 10
171 41 Solna