Vi finns representerade i hela landet - Svensk Markservice

Organisation

Vi finns representerade i hela landet och företagets organisation är indelad i två divisioner inom våra främsta verksamhetsområden; Anläggning och Skötsel. 

Anläggningsdivisionen består av ett nord-, väst-  och syddistrikt medan Skötseldivisionen består av sju distrikt över hela landet. Distrikten är i sin tur indelade i cirka 50 platskontor som ansvarar för verksamheten gentemot kunder och leverantörer.

I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Markservice Resurs, som är experter inom rekrytering och bemanning av personal inom vår bransch. De ser till att förse oss med kompetent personal.

Kontaktuppgifter och vilka orter vi är verksamma på hittar du på vår Kontaktsida.