Markarbeten åt Främsbacka Herrgård - Svensk Markservice
Markarbeten åt Främsbacka Herrgård

Markarbeten åt Främsbacka Herrgård

Svensk Markservice har utfört markarbeten vid Främsbacka Herrgård utanför Falun. Arbetet innebar bland annat justering av höjder på markytor, arbeten med gräs- och grusytor samt kantstensarbeten.

Grusgång ner mot sjön satt med kantsten.  

Nyanläggning med kantsten och kullersten på Herrgårdens framsida.

Nytt entréplan framför huvudentrén.

Kantsten och finplanering av planteringsytor.

  • Sidan publicerad 130625