Svensk Markservice AB

För att fakturering till Svensk Markservice skall fungera och att ni som leverantörer och underentreprenörer skall få betalt i tid är det viktigt att fakturan märks på ett korrekt sätt. Fakturor som har fel märkning, fel fakturaadress eller fel bolagsnamn kommer returneras för rättning.

Märkning av faktura
Faktura skall alltid märkas med: 

  • Arbetsordernummer i formatet 9 siffror alternativt 8 siffror som börjar på ”97”
  • samt beställarens för- och efternamn 

Fakturaadress
Leverantörsfaktura mailas i PDF-format till fakturor@svenskmarkservice.se


Om leverantören inte har någon möjlighet alls att skicka PDF-fakturor kan de i undantagsfall använda följande adress:

Svensk Markservice AB
FE 814
838 26  Frösön


Våra generella betalningsvillkor

  • Betalningsvillkor: 30 dagar netto i efterskott efter mottagen faktura och förutsätter att leverans har skett enligt beställning.
  • Inga faktureringsavgifter eller liknande pålagor får påföras, eventuell dröjsmålsränta enligt räntelagen.
  • Samlingsfaktura accepteras inte utan särskild skriftlig överenskommelse.

Har leverantören eller underentreprenören ej fakturerat levererad vara eller utförd tjänst inom tre (3) månader från leveranstillfället, förfaller leverantörens eller underentreprenörens anspråk på ersättning för varan eller tjänsten.

  • Sidan publicerad 151126
  • Senast ändrad 211101