Uppförandekod för leverantörer och underentreprenörer

Svensk Markservice är ett av Sveriges ledande företag inom utemiljö och vi bedriver vår verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Vi sätter stolthet i vår företagskultur och våra värderingar.

En effektiv och hållbar leverantörs- och underentreprenörskedja är en förutsättning för Svensk Markservice långsiktiga utveckling och framgång. Vi har sedan länge en uppförandekod som omfattar alla våra medarbetare inom Svensk Markservice.

För att säkerställa att de förväntningar vi har på våra medarbetare också uppfylls av våra leverantörer och underentreprenörer har vi konkretiserat detta i denna uppförandekod för leverantörer och underentreprenörer. 

  • Sidan publicerad 181119