Borlänge

VD:
Robert Brohmander 018-56 12 62
Administration:
Marie Stigsdotter 023-48 89 68
Produktionschef:
Per Wikström 0243-42 04 01
Lagbas:
Thomas Jernberg 070-554 47 15
Lagbas:
Kristin Åström 070-713 97 95
Fakturaadress:
För mer info se
FÖR LEVERANTÖRER

Besöksadress:
Gyllehemsvägen 35
784 37 Borlänge
0243-42 04 00 (Vxl)

Våra tjänster

I Borlänge erbjuder vi hjälp med projektering, anläggning och skötsel av utomhusmiljöer. Vid projektering ger vi kostnadsförslag och idéskisser på hur trädgårdens förutsättningar bäst tas tillvara. Under anläggningen ser vi till att idé blir verklighet och vi genomför alla moment från schaktning till finplanering. Vid skötsel tar vi löpande hand om dina park- och trädgårdsytor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan men det går också utmärkt att välja enbart en eller ett par av våra tjänster.

Vi utför projektering, trädgårdsanläggning, plattläggning, naturstensarbete, asfaltering, murar, plantering, gräsklippning, beskärning, trädvård, städning av hårdgjorda ytor, underhåll av lekredskap och markutrustning. Vi bygger altaner, sophus och pergolor. Vi sätter upp grindar, staket, bänkar och lekplatser. Vi hjälper till med rivningsarbeten och klottersanering. Vi sätter upp julgran och midsommarstång. Vi erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö och takskottning.