Uppsala

Regionchef:
Robert Brohmander 018-56 12 62
Produktions- chef:
Lovisa Fogelfors 018-56 12 64
Produktionschef:
Helena Bosell Olsson 018-56 12 63
Lagbas:
Tomas Ådeby 070-265 74 27
Lagbas:
Annika Lundvist 070-666 53 02
Lagbas:
Ida Åslund 072-247 49 76
Lagbas:
Stefan Westerlund 070-299 09 59
Lagbas:
Mattias Karlberg 070-226 29 09
Lagbas:
Tommy Karlberg 070-265 03 38
Journummer vintertid:
070-228 34 35
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 2 (Hus 85)
752 37 Uppsala
018-56 12 70
018-56 12 79 (Fax)

Postadress:
Eklundshovsvägen 1
752 37 Uppsala

Våra tjänster

I Uppsala, Gästrikland och Norra Uppland erbjuder vi hjälp med projektering, anläggning och skötsel av utomhusmiljöer. Vid projektering ger vi kostnadsförslag och idéskisser på hur trädgårdens förutsättningar bäst tas tillvara. Under anläggningen ser vi till att idé blir verklighet och vi genomför alla moment från schaktning till finplanering. Vid skötsel tar vi löpande hand om dina park- och trädgårdsytor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan men det går också utmärkt att välja enbart en eller ett par av våra tjänster.

Vi utför projektering, trädgårdsanläggning, plattläggning, naturstensarbete, asfaltering, murar, plantering, gräsklippning, beskärning, trädvård, städning av hårdgjorda ytor, underhåll av lekredskap och markutrustning. Vi bygger altaner, sophus och pergolor. Vi sätter upp grindar, staket, bänkar och lekplatser. Vi hjälper till med rivningsarbeten och klottersanering. Vi sätter upp julgran och midsommarstång. Vi erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö och takskottning.