Uppsala

VD:
Robert Brohmander 018-56 12 62
Administration:
Elin Tornberg 018-56 12 67
Produktionschef:
Robert Bergholm 018-56 12 63
Produktionschef:
Jessica Melin 018-56 12 64
Produktionschef:
Therese Lundin 018-56 12 61
Arbetsledare:
Helena Payne 0706-66 53 02
Arbetsledare:
Thea Folke 0766-33 25 81
Lagbas:
Tomas Ådeby 070-265 74 27
Lagbas:
Stefan Westerlund 070-299 09 59
Lagbas:
Mattias Karlberg 070-226 29 09
Projektledare:
Carlo Belleza 0730-81 61 21
Journummer vintertid:
070-228 34 35
Fakturaadress:
För mer info se
FÖR LEVERANTÖRER

Besöksadress:
Lefflersgatan 5
754 50 Uppsala
018-56 12 70
018-56 12 79 (Fax)

Våra tjänster

I Uppsala, Gästrikland och Norra Uppland erbjuder vi hjälp med projektering, anläggning och skötsel av utomhusmiljöer. Vid projektering ger vi kostnadsförslag och idéskisser på hur trädgårdens förutsättningar bäst tas tillvara. Under anläggningen ser vi till att idé blir verklighet och vi genomför alla moment från schaktning till finplanering. Vid skötsel tar vi löpande hand om dina park- och trädgårdsytor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan men det går också utmärkt att välja enbart en eller ett par av våra tjänster.

Vi utför projektering, trädgårdsanläggning, plattläggning, naturstensarbete, asfaltering, murar, plantering, gräsklippning, beskärning, trädvård, städning av hårdgjorda ytor, underhåll av lekredskap och markutrustning. Vi bygger altaner, sophus och pergolor. Vi sätter upp grindar, staket, bänkar och lekplatser. Vi hjälper till med rivningsarbeten och klottersanering. Vi sätter upp julgran och midsommarstång. Vi erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö och takskottning.