Umeå Ålidbacken

Regionchef:
Henrik Sahlin 090-17 65 42
Produktions- chef:
Markus Stenman 090-17 65 46
Arbetsledare:
Jörgen Hansson 090-17 65 49
Produktions-chef:
Jeanette Hammarberg 090-17 65 48
Lagbas:
Ivan Nilsson 090-17 65 34
Lagbas:
Joakim Jacobsson 090-17 65 44
Lagbas:
Markus Lindgren 090-17 65 47
Lagbas:
Lennart Andersson 070-572 70 50
Lagbas:
Andreas Jonasson 090-17 65 41
Lagbas:
Johanna Nowicki 070-873 08 35
Lagbas:
Tina Bäckström 070-601 63 08
Lagbas:
Andreas Pettersson 090-17 65 36
Certifierad besiktningman lekplatser
Journummer vintertid:
090 -17 65 40
Besöksadress:
Ålidbacken 23
907 37 Umeå


Våra tjänster

I Umeå erbjuder vi hjälp med projektering, anläggning och skötsel av utomhusmiljöer. Vid projektering ger vi kostnadsförslag och idéskisser på hur trädgårdens förutsättningar bäst tas tillvara. Under anläggningen ser vi till att idé blir verklighet och vi genomför alla moment från schaktning till finplanering. Vid skötsel tar vi löpande hand om dina park- och trädgårdsytor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan men det går också utmärkt att välja enbart en eller ett par av våra tjänster.

Vi utför projektering, trädgårdsanläggning, plattläggning, naturstensarbete, asfaltering, murar, plantering, gräsklippning, beskärning, trädvård, trädfällning, stubbfräs, slyröjning, städning av hårdgjorda ytor, underhåll av lekredskap och markutrustning. Vi bygger altaner, sophus och pergolor. Vi sätter upp grindar, staket, bänkar och lekplatser. Vi hjälper till med rivningsarbeten och klottersanering. Vi sätter upp julgran och midsommarstång. Vi erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö och takskottning.