Umeå Västerslätt

Regionchef:
Henrik Sahlin 090-17 65 42
Affärs-områdeschef:
Magnus Grundström 090-17 65 31
Lagbas:
Patrik Olofsson 070-362 62 34
Lagbas/Certi-fierad besiktningsman lekplatser:
Patrik Westling 070-341 13 50
Lagbas:
Renee Levander 070-601 34 11
Lagbas:
Tomi Tamminen 076-412 22 09
Besöksadress:
Strömvägen 8
901 32 Umeå
090-17 65 30


Våra tjänster

I Umeå erbjuder vi hjälp med projektering, anläggning och skötsel av utomhusmiljöer. Vid projektering ger vi kostnadsförslag och idéskisser på hur trädgårdens förutsättningar bäst tas tillvara. Under anläggningen ser vi till att idé blir verklighet och vi genomför alla moment från schaktning till finplanering. Vid skötsel tar vi löpande hand om dina park- och trädgårdsytor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan men det går också utmärkt att välja enbart en eller ett par av våra tjänster.

Vi utför projektering, trädgårdsanläggning, plattläggning, naturstensarbete, asfaltering, murar, plantering, gräsklippning, beskärning, trädvård, trädfällning, stubbfräs, slyröjning, städning av hårdgjorda ytor, underhåll av lekredskap och markutrustning. Vi bygger altaner, sophus och pergolor. Vi sätter upp grindar, staket, bänkar och lekplatser. Vi hjälper till med rivningsarbeten och klottersanering. Vi sätter upp julgran och midsommarstång. Vi erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö och takskottning.