Botkyrka

Distriktschef:
Carolina Valdenfeldt Kolar 08-727 47 96
Besöksadress:
Flygfältsgatan 3
128 30 Skarpnäck
08-623 33 00

Snöjour Södra Stockholm:
0739-20 54 07

Fakturaadress:
Svensk Markservice AB
FE 814
838 26 Frösön

Våra tjänster

På kontoren i södra Stockholm och city erbjuder vi hjälp med projektering, anläggning och skötsel av utomhusmiljöer, samt vinterunderhåll. Vid projektering ger vi kostnadsförslag och idéskisser på hur trädgårdens förutsättningar bäst tas tillvara. Under anläggningen ser vi till att idé blir verklighet och vi genomför alla moment från schaktning till finplanering. Vid skötsel tar vi löpande hand om dina park- och trädgårdsytor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan men det går också utmärkt att välja enbart en eller ett par av våra tjänster. 

Vi utför projektering, trädgårdsanläggning, plattläggning, naturstensarbete, asfaltering, schaktning, murar, plantering, gräsklippning, beskärning, trädvård, städning av hårdgjorda ytor, underhåll av lekredskap, lekplatsbesiktning och markutrustning. Vi bygger altaner, sophus och pergolor. Vi sätter upp grindar, staket, bänkar och lekplatser. Vi hjälper till med rivningsarbeten och klottersanering. Vi sätter upp blomsterlådor, julgran och midsommarstång. Vi erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö och takskottning. Vi har egna arborister och arbetar även med transport och logistik via vårt dotterbolag Vivaldi.