Borås

Distriktschef Göteborg:
Jessica Bramwall Morero 031-336 13 91
Produktionschef:
Kent Johansson 033-44 47 61
Certifierad besiktningsman lekplatser:
Niclas Damberg 033-44 47 65
Besiktningsman
Besöksadress:
Skyttegatan 28
504 57 Borås
033-44 47 60
033-15 08 04 (Fax)

Fakturaadress:
Svensk Markservice AB
FE 814
838 26 Frösön

Vi finns även i orterna Alingsås, Svenljunga och Ulricehamn:
Våra tjänster

I Borås erbjuder vi hjälp med projektering, anläggning och skötsel av utomhusmiljöer. Vid projektering ger vi kostnadsförslag och idéskisser på hur trädgårdens förutsättningar bäst tas tillvara. Under anläggningen ser vi till att idé blir verklighet och vi genomför alla moment från schaktning till finplanering. Vid skötsel tar vi löpande hand om dina park- och trädgårdsytor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan men det går också utmärkt att välja enbart en eller ett par av våra tjänster.

Vi utför projektering, trädgårdsanläggning, plattläggning, naturstensarbete, asfaltering, murar, plantering, gräsklippning, beskärning, trädvård, städning av hårdgjorda ytor, underhåll av lekredskap och markutrustning samt lekplatsbesiktningar. Vi bygger altaner, sophus och pergolor. Vi sätter upp grindar, staket, bänkar och lekplatser. Vi hjälper till med rivningsarbeten och klottersanering. Vi sätter upp julgran och midsommarstång. Vi erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö och takskottning.