Göteborg

Distriktschef Göteborg:
Jessica Bramwall Morero 031-336 13 91
Produktionschef Skötsel:
Lisa Hogmalm 031-336 13 94
Produktionschef Skötsel:
Katarina Olsson 031-333 39 04
Produktionschef Skötsel:
Håkan Tropp 031-336 13 83
Distriktschef Anläggning:
Christer Sandvik 031-336 13 82
Produktionschef Anläggning:
Benny Axelsson 031-336 13 89
Produktionschef:
Kristian Kling 031-336 13 87
Produktionschef:
Kristian Hägersköld 070-695 27 20
Produktionschef Anläggning:
Fredrik Magnusson 031-336 13 88
Besöksadress Skötsel:
Klangfärgsgatan 23
426 52 Västra Frölund
031-336 13 90
031-336 13 99 (Fax)

Besöksadress Anläggning:
Bangårdsvägen 8
428 35 Kållered
031-99 84 20

Snöjour Göteborg:
031-333 39 19

Fakturaadress:
Svensk Markservice AB
FE 814
838 26 Frösön

Våra tjänster

I Göteborg erbjuder vi hjälp med projektering, anläggning och skötsel av utomhusmiljöer. Vid projektering ger vi kostnadsförslag och idéskisser på hur trädgårdens förutsättningar bäst tas tillvara. Under anläggningen ser vi till att idé blir verklighet och vi genomför alla moment från schaktning till finplanering. Vid skötsel tar vi löpande hand om dina park- och trädgårdsytor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan men det går också utmärkt att välja enbart en eller ett par av våra tjänster.

Vi utför projektering, trädgårdsanläggning, plattläggning, naturstensarbete, asfaltering, murar, plantering, gräsklippning, beskärning, trädvård, städning av hårdgjorda ytor, underhåll av lekredskap och markutrustning. Vi bygger altaner, sophus och pergolor. Vi sätter upp grindar, staket, bänkar och lekplatser. Vi hjälper till med rivningsarbeten och klottersanering. Vi sätter upp julgran och midsommarstång. Vi erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö och takskottning.