Kinna

Distriktschef Göteborg:
Jessica Bramwall Morero 031-336 13 91
Distriktschef Anläggning Väst:
Christer Sandvik 031-336 13 82
Produktionschef Anläggning:
Kristian Hägersköld 031-336 13 85
Produktionschef Skötsel:
Kent Johansson 033-44 47 61
Fakturaadress:
Svensk Markservice AB
FE 814
838 26 Frösön

Besöksadress:
Strömbacken 19
511 56 Kinna
0320-181 60
0320-634 80 (Fax)

Våra tjänster

I Kinna erbjuder vi hjälp med projektering, anläggning och skötsel av utomhusmiljöer. Vid projektering ger vi kostnadsförslag och idéskisser på hur trädgårdens förutsättningar bäst tas tillvara. Under anläggningen ser vi till att idé blir verklighet och vi genomför alla moment från schaktning till finplanering. Vid skötsel tar vi löpande hand om dina park- och trädgårdsytor. Vi hjälper gärna till med hela kedjan men det går också utmärkt att välja enbart en eller ett par av våra tjänster.

Vi utför projektering, trädgårdsanläggning, plattläggning, naturstensarbete, asfaltering, murar, plantering, gräsklippning, beskärning, trädvård, städning av hårdgjorda ytor, underhåll av lekredskap och markutrustning. Vi bygger altaner, sophus och pergolor. Vi sätter upp grindar, staket, bänkar och lekplatser. Vi hjälper till med rivningsarbeten och klottersanering. Vi sätter upp julgran och midsommarstång. Vi erbjuder hjälp med snöröjning, halkbekämpning, bortforsling av snö och takskottning.