Fastighetsägarens juridiska ansvar

Det följer ett juridiskt ansvar med att vara fastighetsägare. Det kan dessutom vara oklart hur ansvarsförhållandet ser ut när den yttre miljön kring en fastighetläggs ut på en entreprenör.

Fastighetsägarens juridiska ansvar

Att äga en fastighet innebär att man har ett juridiskt ansvar både gentemot allmänheten samt mot de som bor på fastigheten. Det är fastighetsägaren som ska se till att hålla sin fastighet i gott skick samt blir juridiskt ansvarig om någon kommer till skada på området.

En fastighetsägares ansvar kan delas in tre rubriker:

  • Skadeståndsansvar
  • Straffansvar
  • Övrigt ansvar

Här reder vi ut begreppen och visar på vilket juridiskt ansvar som följer med att äga en fastighet samt hur ansvarsförhållandet ser ut mellan fastighetsägare och entreprenör när arbete outsourcas. Ladda ner materialet här.

Fastighetsägarens juridiska ansvar