Mark-och anläggningshantering; Vilken kompetens krävs?

För en framgångsrik mark- och anläggningshantering krävs en mix av kompetenser och rätt certifieringar.  Lyckas man kombinera dem rätt kommer en fungerande och kostnadseffektiv utemiljö växa fram som skapar ökad trivsel och ett högre fastighetsvärde.

Mark-och anläggningshantering; Vilken kompetens krävs?

Exempel på vilken kompetens som behövs för att lyckas med mark- och anläggningshantering är:

  • Projektledning
  • Landskapsingenjörer
  • Kompetens inom bygg- och anläggning
  • Arborister
  • Industriklättrare
  • Certifierade besiktningsmän

Utifrån ovanstående kompetenser kan sedan en strategi för lyckad mark- och anläggningshantering byggas.

Svensk Markservice har mångårig erfarenhet av mark- och anläggningshantering och vi har här sammanställt en text med information om vilken kompetens vi anser behövs för att lyckas, en text som du laddar ner här.

Mark-och anläggningshantering; Vilken kompetens krävs?