Vilka aktiviteter adderar värde till er fastighet?

En välskött och funktionell utemiljö är en grundpelare för att de boende i området ska känna sig trygga och må bra. Ur fastighetsägarens perspektiv innebär det en möjlighet att höja värdet på fastigheten, en värdeskapande aktivitet. Men det kostar mycket pengar att underhålla en fastighet och med vilka aktiviteter kan du höja värdet?

Vilka aktiviteter adderar värde till er fastighet?

Följande aktiviteter har visat sig höja värdet:

  • Antalet parker och lekplatser
  • Områdena estetik
  • God underhåll och tillsyn
  • Säkerhet

Svensk Markservice har länge arbetat med mark- och anläggningsskötsel och vet vilka aktiviteter och åtgärder som är värdeskapande för er slutkund. Läs mer i vår text Mark- och anläggningsskötsel – Kostnad eller värdeskapande? som du laddar ner här.

Vilka aktiviteter adderar värde till er fastighet?