Besiktiga era lekplatser regelbundet

Ungefär 19 000 barn är offer för olyckor på lekplatser och skolor i Sverige varje år.

Vi har tagit fram ett informationsmaterial som reder ut begreppen och visar på vilket juridiskt ansvar som följer med att äga en lekplats  samt hur ansvarsförhållandet ser ut när hanteringen av lekplatsen läggs ut på en entreprenör. Läs mer här!

Er lekplats bör säkerhets besiktas en gång per år, vi har certifierade besiktningsmän som hjälper er med lekplatsbesiktningen. Det är nämligen markägaren, som är ytterst  ansvarig för lekplatsen, som ska se till att hålla sin lekplats i gott skick samt blir juridiskt ansvarig om någon kommer till skada på området.

Det som besiktningsmannen tittar på är bla det stötdämpande underlaget, fallutrymmets utsträckning, dokumentationen relaterad till driften samt underhållet, situationer där man kan fastna med kropp/huvud/hals/arm/hand/fingrar/ben och tår som några exempel.

Som kund får ni ett tydligt protokoll med bilder och texter ev fel som anläggning har.

Vi utför även funktionskontroller och visuell tillsyn på lekplatser enligt gällande standarder.

Vill ni anlägga en ny lekplats eller lägga till lekredskap gör vi det åt er! För oss är det viktigt med en säker utemiljö där både barn och vuxna kan känna sig trygga. Vi kan leverera en helhetslösning åt er!

Kontakta våra lokala kontor eller ring vårt växelnr 08-623 33 00 så hjälper vi er att hitta rätt kontaktperson.