Plantering av perenner, annueller och träd

Svensk Markservice har lång erfarenhet av plantering. Hos oss finns all den kompetens som krävs för att plantera gröna utemiljöer i bostadsområden, lekplatser, parker och centrala stadsrum.

Vår rikstäckande organisation har kapacitet att ta sig an uppdrag i hela Sverige, oberoende av geografi.

Kontakta vårt lokala kontor eller ring vårt växelnr 08-623 33 00 så hjälper vi er hitta rätt kontaktperson.