Så levererar Svensk Markservice tillsyn och besvärsfrihet till Hemsö

Hemsö förvaltar långsiktigt fastigheter för samhällsservice, till exempel fastigheter som används för verksamhet inom vård, skola och äldreboende. Det betyder att det är av allra största vikt att de kan lita på den leverantör som anlitas för att sköta om den yttre miljön kring fastigheterna.

Läs mer i dokumentet om hur Svensk Markservice levererar tillsyn och besvärsfrihet, högkvalitativt arbete samt håller en proaktiv och öppen kommunikation med Hemsö. I arbetet ingår uppgifter som tillsyn och skötsel av grönområden, lek- och parkeringsplatser, områden som spelar stor roll för de boendes trivsel samt för möjligheten att attrahera nya hyresgäster och därmed generera intäkter.

Kontakta vårt lokala kontor eller ring vårt växelnr 08-623 33 00 så hjälper vi er hitta rätt kontaktperson.

  • Sidan publicerad 120518