Att garantera en trygg och säker utemiljö – Vem bär det juridiska ansvaret?

Det följer ett juridiskt ansvar med att vara fastighetsägare. Det kan dessutom vara oklart hur ansvarsförhållandet ser ut när den yttre miljön kring en fastighetläggs ut på en entreprenör.

Att äga en fastighet innebär att man har ett juridiskt ansvar både gentemot allmänheten samt mot de som bor på fastigheten. Det är fastighetsägaren som ska se till att hålla sin fastighet i gott skick samt blir juridiskt ansvarig om någon kommer till skada på området.

En fastighetsägares ansvar kan delas in tre rubriker:

  •  Skadeståndsansvar
  •  Straffansvar
  •  Övrigt ansvar

Här reder vi ut begreppen och visar på vilket juridiskt ansvar som följer med att äga en fastighet samt hur ansvarsförhållandet ser ut mellan fastighetsägare och entreprenör när arbete outsourcas. Läs mer här!

Kontakta vårt lokala kontor eller ring vårt växelnr 08-623 33 00 så hjälper vi er hitta rätt kontaktperson.

  • Sidan publicerad 120615