Viktiga punkter att tänka på vid outsourcing av den yttre miljön

Outsourcing av processer som är av lägre strategisk vikt ökar fokus på företagets kärnprocesser. Ytterligare vinster är lägre kapitalbindning, lägre kostnader samt en mindre personalstyrka. Till de processer som ofta är av mindre vikt för verksamheten hör outsourcing av den yttre miljön.

För att lyckas med outsourcing av den yttremiljön måste den leverantör som väljs uppfylla följande kriterier:

  • Ha förmåga att ta ett helhetansvar
  • Ha en geografisk spridning
  • Hålla hög kvalité

Uppfylls ovanstående är ni på god väg att lyckas med outsourcing av er yttre miljö.

Svensk Markservice har mångårig erfarenhet av outsourcing av den yttre miljön och vi har här sammanställt en text med information om vad vi tycker det är viktigt att tänka på när man går igenom en sådan process, en text som du läsa här.

Kontakta vårt lokala kontor eller ring vårt växelnr 08-623 33 00 så hjälper vi er hitta rätt kontaktperson.

  • Sidan publicerad 120518