Våra tjänster

Svensk Markservice sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer på ett effektivt och kundnära sätt.

Våra kunder kan luta sig mot oss. Vi har funnits i 25 år och kommer att finnas länge till. Vi tar ansvar i alla led av det vi gör. Vi har ordning och reda i vår verksamhet. Vi vågar säga att vi levererar på det vi kommit överens om, till hundra procent.

Under högsäsong är vi över 1000 anställda, från norr till söder. Bland dessa finns trädgårdsarbetare, markanläggare, snöröjare, landskapsingenjörer, trädgårdsmästare, arborister och mycket mer.

Tillsammans kan vi ta hand om alla uppdrag, så väl stora som små. Att möta — och till och med överträffa — våra kunders förväntningar är helt centralt för oss.

Våra medarbetare förstår kundernas verksamhet och bryr sig om deras situation. Det gör att vi kan lösa problem redan innan de uppstår. Om det oväntade ändå skulle inträffa kan vi snabbt mobilisera.

Vi erbjuder:
Våra tjänster täcker det mesta inom åretruntskötsel av utemiljöns alla ytor. Vi utför tillsyn och städning, beskärning av träd och buskar, vår- och höststädning, gräsklippning och slåtter, ogräsrensning, skötsel av rosor och perenner, plantering och skötsel av annueller, häckklippning, underhållssopning av hårdgjorda ytor, sladdning av grusytor, kontroll av sandytor, underhåll av lekredskap och markutrustning, skötsel av fontäner och dammar, rensning av dagvattenbrunnar och diken.

Hem