Årlig säkerhetskontroll av lekplats

29 maj, 2018

Svensk Markservice certifierade lekplatsbesiktningsmän hjälper dig som fastighetsägare att se till att lekplatser och fasta anordningar underhålls så att risken för olycksfall begränsas.

Förutom att Svensk Markservice har besiktningsmän med kompetens att granska lekplatser kan vi samtidigt ta ett helhetsansvar för din utemiljö. För den enskilde fastighetsägaren kan det vara en enkelhet och en trygghet att anlita en helhetsleverantör som både kan ta hand om skötsel av grönområden och är certifierad att utöva tillsyn av lekplatser.

Lyssna på intervju med vår besiktningsman Niclas Damberg i Borås som berättar om vikten av regelbundna besiktningar.

  • Sidan publicerad 180529