Fastighetsägare missar chansen att utveckla sina utemiljöer

7 jul, 2016

Få fastighetsägare har insett värdet i att satsa på kvalitativa utemiljöer, trots att det många gånger kan medföra stora kostnadsbesparingar eller värdeökningar. Som Sveriges största företag inom utemiljöbranschen vet Svensk Markservice vilka faktorer som skapar gynnsamma förhållanden skonsamma för både miljö, plånbok och underhåll. Nu går de i bräschen för att utveckla branschen med effektivare drift och skapa mer attraktiva utemiljöer där människor vill vistas – hela året om.

Vad är egentligen en bra utemiljö? Helena Henriksson, vice vd på Svensk Markservice, förklarar:

– Vi pratar gärna om att ha funktionella utemiljöer. Små val kan göra stora skillnader, som att välja perenner och andra lättskötta växter som kommer tillbaka år efter år. Fastigheter har alltid en långsiktig underhållsplan och det behövs också för fastighetens utemiljöer. Där kan vi vara en heltäckande partner som planerar och tar hand om allt ifrån projektering och anläggning till markskötsel och snöröjning.

Genom att sköta, utveckla och anlägga utemiljöer hjälper Svensk Markservice sina kunder att höja värdet på hela fastigheten. Något som Helena Henriksson tycker att fastighetsägare kan bli mycket bättre på att utnyttja.

– Generellt är fastighetsägare dåliga på att se möjligheterna med att satsa på sina utemiljöer. Vi samarbetar med våra kunder för att lägga upp en flerårig plan så att utemiljön kan göra största möjliga verksamhetsnytta. Det handlar både om effektivisering av arbetet och skapa attraktivare uterum men också att förbättra upphandlingsprocessen, något det slösas mycket på idag. Vasakronan och Akademiska Hus är två exempel på kunder där vi ihop med dem lyckats skapa attraktiva utemiljöer som går i linje med deras varumärke.

En tydlig trend bland företag och organisationer är att de satsar på utemiljöer med temat hälsa och motion. Vissa anlägger utegym för de anställda, andra satsar på platser för sociala träffar. Det finns exempel som visar att dessa satsningar minskat antalet sjukskrivningar. Säkrare områden med mindre förstörelse och skadegörelse är ytterligare några positiva effekter som en tilltalande utemiljö kan leda till.

– Skadegörelse och nerskräpning är vanligare i miljöer som är slitna och eftersatta. Har du snyggt omkring dig är effekten istället den motsatta. Samtidigt visar studier att utemiljön spelar en stor roll i mätningar av kundnöjdhet.

Som stort och rikstäckande bolag har Svensk Markservice möjlighet att prova ut miljövänliga metoder för trädgårdsskötsel. Nyligen har man bland annat genomfört en omfattande satsning på ogräsbekämpning med hetvatten helt fritt från kemikalier samt användning av batteridrivna handverktyg.

– Det är självklart för oss att arbeta för lägsta möjliga miljöpåverkan, men hållbarhet handlar också om att ta socialt ansvar. Vi kan exempelvis anställa personer som bor i området vi sköter men vi kan också hjälpa de som har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Exempelvis långtidsarbetslösa, nyanlända eller personer med funktionshinder.

Faktaruta

Detta är ursprungligen en artikelannons publicerad i Dagens Industris bilaga den 6 juli 2016. Originalannonsen kan ses här.

Foto: Sigrid Malmgren
Text: Sofie Lundmark

  • Sidan publicerad 160707