Hetvatten ger ökat miljöfokus för Svensk Markservice

20 maj, 2016

Svensk Markservice, Sveriges ledande företag inom anläggning och skötsel av utemiljöer, har ingått ett strategiskt samarbete med Heatweed för mer effektiv och hållbar ogräsbekämpning. Metoden att använda hetvatten för att bekämpa ogräs är idag den absolut mest miljövänliga och har tack vare modern teknik även visat sig vara den mest effektiva.

- Svensk Markservice vill alltid ligga i framkant vad det gäller metodutveckling i vår bransch. Vi vill garantera att våra kunder får både den bästa servicen ihop med en hållbar lösning. Att då välja att använda hetvatten som ogräsbekämpningsmetod föll sig naturligt, säger Leif Karlsson, distriktschef på Svensk Markservice.

Under flera år har Svensk Markservice haft en stadig tillväxt och växt såväl organiskt som genom förvärv. En framgångsfaktor har varit ett starkt fokus på effektivisering samt kostnads- och kvalitetskontroll i alla led. Detta blev tydligt i upphandlingen av en ny ogräsbekämpningsmetod. Flera metoder och tekniker granskades innan Heatweed Technologies valdes som leverantör.

- Vi har ett väldigt bra samarbete med Heatweed och de är en extremt professionell leverantör. De backar upp sina påståenden med fakta och kunde på ett övertygande sätt visa på hur vi kunde arbeta effektivare med deras teknik. Att de dessutom utnämnts till Årets Ekoföretag stämde väl in på den hållbarhetsprofil som Svensk Markservice har.

Fördelen med Heatweeds teknik är att den endast använder hett vatten för att bekämpa ogräs. Tack vare det undviks alla slags kemikalier och det är dessutom energieffektivt. Andra fördelar är att metoden är mer skonsam mot övrig växtlighet samt bidrar till en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Men viktigast av allt ur ett företagsperspektiv är att metoden rätt använd dessutom är mer kostnadseffektiv än andra metoder.

- Heatweed prickade in rätt på de krav vi hade på en ny bekämpningsmetod. Nu ser vi fram emot att arbeta ihop med dem och utveckla den här tekniken. För i första hand vill vi säkerställa att våra kunder får dra nytta av Heatweeds kunskap. De ska kunna luta sig mot oss och veta att vi använder den bästa lösningen för just dem.

Faktaruta

Om Svensk Markservice satsning på hetvatten

Under 2016 har Svensk Markservice storsatsat på att investera i hetvattenutrustning från Heatweed. Över hela Sverige implementeras metoden med utbildning och träning. Orter där den nya metoden används nu är: Borlänge, Borås, Göteborg, Halmstad, Karlstad, Malmö, Stockholm, Trollhättan, Umeå och Ystad.

Läs mer på www.heatweed.com

  • Sidan publicerad 160520
  • Senast ändrad 160704