Svensk Markservice avyttrar transportverksamheten

15 nov, 2016

Svensk Markservice tar nu nästa steg i renodlingen av sin verksamhet för att hjälpa sina kunder att sköta, utveckla och anlägga utemiljöer. Detta genom att avyttra transportverksamheten som bedrivits inom ramen för dotterbolaget Vivaldi AB. Köpare är den tidigare grundaren och ägaren till Vivaldi, Anette Berg, tillsammans med företaget Nacka Trä & Byggvaror AB (Bygg-Ole).

- Vivaldi har varit, och är, en stabil verksamhet som levererar transporttjänster av hög kvalitet både internt till övriga delar av Svensk Markservice och till externa kunder. Efter en strategisk översyn tidigare i år beslutades att en extern ägare är bättre lämpad att utveckla transportverksamheten framåt, säger Johan Möller, vd på Svensk Markservice.

Försäljningen har gjorts i form av en så kallad inkråmsaffär. Detta innebär att alla delar av Vivaldis transportverksamhet, inklusive personal, fordon och befintliga kundavtal, ingår i försäljningen. Dessutom ingår även varumärket Vivaldi i affären. Det nya företaget kommer att bedrivas under namnet Vivaldi AB.

- Båda parter ser synergier i den här affären. Svensk Markservice kan fokusera sina resurser på sin kärnverksamhet och Vivaldi AB kan fokusera på att utveckla transportverksamheten. Vi kommer även fortsättningsvis att ha ett starkt samarbete mellan företagen – framförallt i Stockholmsregionen, säger Anette Berg, vd för Vivaldi AB.

Vivaldi köptes av Svensk Markservice 2013. Vid årsskiftet 2015/2016 införlivades de sista delarna av skötsel- och anläggningsverksamheten i Svensk Markservice medan transportverksamheten kvarstod i ett helägt dotterbolag. Nu säljs den delen alltså tillbaka till den tidigare ägaren som tillträder med omedelbar verkan.

-Vi är glada över att ha nått en lösning som är fördelaktig för alla parter. Vi blir tydligare och starkare i vårt erbjudande och Vivaldi kan fokusera på att utveckla sin verksamhet. Jag riktar ett stort tack till samtlig personal inom Vivaldi för ett professionellt utfört arbete och önskar dem all lycka till framöver. Jag ser fram mot ett fortsatt nära samarbete med Vivaldi avseende transporttjänster, säger Johan Möller, vd på Svensk Markservice.

Faktaruta

För mer information kontakta:

Johan Möller, vd Svensk Markservice
08-623 33 01
johan.moller@svenskmarkservice.se

Anette Berg, vd Vivaldi
070-349 16 70
anette.berg@vivaldi.se

  • Sidan publicerad 161115