Svensk Markservice förvärvar BDX verksamhet inom grönyteskötsel och stärker sin närvaro i Västerbotten

1 jun, 2018

Svensk Markservice förvärvar från och med den 1 juni BDX verksamhet inom grönyteskötsel i Umeå och Skellefteå.

   - Den här affären stärker vår närvaro och vårt kunderbjudande ytterligare i regionen, säger Johan Möller, VD för Svensk Markservice. Vi tar i och med detta ett kliv in på marknaden för utemiljö i Skellefteå samtidigt som vår befintliga verksamhet i Umeå växer sig starkare.

   - Affären passar bra med vår långsiktiga strategi avseende BDX verksamhet i Västerbotten, där vi successivt har valt att koncentrera verksamheten kring Entreprenad, Logistik och Anläggning, säger Fredrik Persson, VD för BDX. Vår bedömning är att Svensk Markservice är ett långsiktigt stabilt företag som kan skapa en bra verksamhet och vara en bra arbetsgivare, något som har varit viktigt i den här affären. Vår verksamhet inom grönyteskötsel i Norrbotten påverkas inte av den här affären.

   - BDX verksamhet är mycket välskött och kompletterar naturligt vår befintliga verksamhet och affärsidé, fortsätter Johan Möller, VD för Svensk Markservice. Vi ser fram mot att fortsätta vidareutveckla verksamheten tillsammans med kunder och personal och därmed ytterligare stärka vårt erbjudande i regionen.

All personal från BDX verksamhet inom grönyteskötsel erbjuds anställning hos Svensk Markservice per den 1 juni då Svensk Markservice också övertar driften av befintliga kunduppdrag som idag omsätter ca 40 miljoner kronor.

 

För mer information:

Johan Möller, VD Svensk Markservice AB
08-623 33 01

Fredrik Persson, VD BDX Företagen AB
070-544 00 21

Faktaruta

Om Svensk Markservice
Svensk Markservice är ett av Sveriges ledande företag inom markskötsel med en omsättning på ca 850 mkr och en bred geografisk täckning i hela Sverige. Vi har funnits i över 25 år och kommer att finnas länge till. Vårt fokus ligger på två verksamhetsgrenar, skötsel och anläggning, och vi hjälper såväl offentliga som privata fastighetsägare med deras utemiljöer, året om.

Om BDX Företagen AB
BDX Företagen skapar innovativa helhetslösningar som löser kundens behov – allt från logistik till anläggnings-, entreprenad- och industritjänster. BDX Företagen jobbar över hela landet med norra Sverige som hemmamarknad. Koncernen har ca 500 anställda, med 300 kontrakterade medleverantörer som i sin tur har 1 700 anställda med totalt 1 500 fordon. Företaget omsätter 3,5 mdkr.

  • Sidan publicerad 180601