Svensk Markservice utökar sitt skötseluppdrag i Nacka

22 aug, 2016

Nacka Kommun har tilldelat Svensk Markservice uppdraget att sköta de kommunala grönytorna och planteringarna samt de kommunala bad- och lekplatserna i områdena Älta, Saltsjöbaden samt Sicklaön. Sedan tidigare har Svensk Markservice också ansvar för ett liknande uppdrag i Saltsjö-Boo. Med det nya uppdraget tillkommer affärer med uppskattat värde på över sex miljoner kronor. Dessutom fick Svensk Markservice även ansvaret för vinterunderhåll i Boo vilket är värt ytterligare cirka tre miljoner kronor.

 

- Vi är givetvis extremt glada och stolta över att ha fått förtroendet att ta hand om Nacka Kommuns utemiljöer. Det är självklart en fördel för såväl oss som kunden att vi får ta ett helhetsansvar över ett större område. Det finns många stordriftsfördelar med det och vi kan garantera att Nacka Kommun kan luta sig mot oss, säger Claes Persson, kalkylchef på Svensk Markservice.

Nacka Kommun gick ut i en stor upphandling gällande skötsel och tillsyn av grönytor, bad- och lekplatser i Nacka. Upphandlingen delades in i två geografiska områden: Älta/ Saltsjöbaden och Sicklaön. Av fyra deltagande anbudsgivare var det Svensk Markservice som gick hela vägen och tog hem båda områdena.

- Vi satsade mycket på den här upphandlingen och fokuserade på att inte bara möta utan också tydligt visa hur vi kommer att leva upp till Nacka Kommuns förväntningar. Vi ser nu fram mot att arbeta nära ihop med kommunen och verkligen sätta oss in i de speciella förutsättningarna i just det här uppdraget. Samtidigt tittar vi alltid på hur vi kan utveckla våra kunder så att vi kan erbjuda dem den bästa lösningen för just dem.

Arbetet med Nacka Kommun påbörjas den första september i år och löper i tre år framåt. Sedan finns också möjlighet att förlänga kontraktet i två eller fyra år. 

  • Sidan publicerad 160822