Valla Torg växer smart med Svensk Markservice

18 aug, 2016

Svensk Markservice har valts som markentreprenör för ombyggnads och renoveringsprojektet av Valla Torg i Årsta, Stockholm. Projektet är en samverkansentreprenad mellan AB Stockholmshem och Skanska AB inom ramen för EU-projektet GrowSmarter med syfte att hitta sätt för städer att växa med smarta miljötekniklösningar.

- Det är givetvis väldigt roligt och spännande att få möjligheten att vara med i ett sådant stort projekt som GrowSmarter. Det ger oss som entreprenör en möjlighet att visa upp oss och vårt professionella arbetssätt. Hela projektet blir ju även uppmärksammat och kommer fungera som inspiration inför kommande framtida ombyggnader och förtätningar i andra europeiska städer, säger Magnus Grundström, Divisionschef Anläggning på Svensk Markservice.

GrowSmarter är ett EU-projekt som handlar om att hitta nya och hållbara teknik-, energi-, och transportlösningar för växande städer. Stockholm, Barcelona och Köln är utvalda som föregångsstäder där ett antal testområden sedan ska fungera som inspiration för övriga deltagande städer. I Stockholm kommer bland annat Vallaområdet i Årsta vara ett av dessa testområden.

- Vi gillar alltid att se helheten när vi tar oss an ett nytt område. När vi får möjlighet att både projektera, anlägga och sköta en utemiljö kan vi se till att det görs på det mest effektiva och hållbara sättet. Vi vet hur man skapar platser som både är trevliga att vara på men som också går att sköta på ett smart sätt. Förhoppningsvis blir det här projektet ett bra exempel på hur man kan arbeta på det sättet.

Svensk Markservice som markentreprenör är först ut i projektet och har redan påbörjat arbetet som inledningsvis innefattar dräneringsarbeten av alla hus samt nya VA-ledningar. Dessutom kommer det att anläggas nya, trivsamma och effektiva utemiljöer som Svensk Markservice även kommer att ansvara för skötseln av.

Svensk Markservice uppdrag är värt omkring 25 miljoner kronor och sträcker sig fram till 2018 med två års efterföljande skötsel. Upprustningarna av Valla Torg ska vara klara till 2019.

 

Om GrowSmarter och Valla Torg
Valla Torg-området i Årsta kommer under de närmaste åren utvecklas till en Europeisk förebild för hållbara stadsdelar. Med start 2016 kommer husen att förses med den senaste beprövade tekniken inom energieffektiviseringar. Läs mer på www.stockholm.se/growsmarter

Projektet vid Valla Torg omfattar ombyggnad och upprustning av AB Stockholmshems fastigheter - 302 lägenheter i fyra 14-våningars punkthus och två 4-våningars lamellhus. Total boarea är ca 23 000 m2

Grow Smarter Stockholm

  • Sidan publicerad 160818