Historik

 

1991

Svensk Markservice bildas av LRF, Spira och Miljöbyggarna (ett företag i Cornatagruppen). Idén fick representanter för LRF vid ett studiebesök i Minnesota, där lokala bönder bl.a. skötte rastpaltser och campingplatser.

Västvinden, ett markskötselföretag med verksamhet i syd- och mellansverige, förvärvas.


1992

Offentliga fastighetsägare övergår alltmer från egenregiverksamhet till entreprenaddrift inom teknisk förvaltning vilket ger kraftig marknadstiillväxt inom mark- och trädgårdsskötsel.

LRF blir ensam ägare till bolaget efter Cornatagruppens fall. Företagets första stora markskötselentreprenad erhålls i Umeå.


1993

Huvudkontoret flyttas från Malmö till Stockholm. Samarbetet med farmartjänstföretagen utvecklas och ökar.

Många markskötseluppdrag åt bankernas krisfastigheter erhålls.


1994-1997

Kraftig omsättningsökning då många stora, framförallt kommunala, markskötseluppdrag erhålls.


1998

Mälarmark AB, ett markskötelsföretag med verksamhet i mälardalen, förvärvas vilket ytterligare stärker Svensk Markservice ställning i området.


2000

Ytterligare ett markskötselföretag i förvärvas, Mark och Park AB i Uppsala med ett flertal statliga entreprenaduppdrag i orderboken.

Företaget kvalitetscertifieras.


2001

Företaget miljöcertifieras.


2003

Ett skötsel och anläggningsföretag, CBC Miljö och Entreprenad AB med verksamhet i västra Sverige förvärvas. Genom förvärvet stärks Svensk Markservice möjligheter inom området anläggningsentreprenader.

 

2005
2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

 

2014

Bolaget förvärvar trädgårdsanläggningsföretaget Väg & Trädgård Bernt Spetz AB med verksamhet i västra Sverige. Genom förvärvet stärks verksamheten i Göteborgsområdet.

 
LRF säljer Svensk Markservice AB till Inter IKEA Investments.

 

Fredrik Ståhl tillträder som VD.

 

Företaget arbetsmiljöcertifieras.

 

Vivaldi förvärvas, ett Stockholmsbaserat företag som erbjuder och utför tjänster med hög kvalitet inom professionell trädgårdsskötsel, markanläggning, trädvård, transport och logistik.

 

Markservice Resurs AB startas, ett dotterbolag till Svensk Markservice som erbjuder tjänster inom rekrytering och bemanning för den gröna näringen.

FTE Väst AB förvärvas, ett Göteborgsbaserat företag som ebjuder tjänser inom trädgårdsunderhåll, fastighetsskötsel och entreprenadarbeten. 

   
2016 Johan Möller tillträder som VD
   
  Transportverksamheten inom Vivaldi avyttras
   
2018 Helena Henriksson tillträder som VD
   
  Svensk Markservice får ny ägare - Green Landscaping