Organisation

Vi finns representerade i hela landet och företagets organisation är indelad i två divisioner inom våra främsta verksamhetsområden; Anläggning och Skötsel. 

Anläggningsdivisionen består av ett nord-, väst-  och syddistrikt medan Skötseldivisionen består av sju distrikt över hela landet. Distrikten är i sin tur indelade i cirka 50 platskontor som ansvarar för verksamheten gentemot kunder och leverantörer.

Kontaktuppgifter och vilka orter vi är verksamma på hittar du på vår Kontaktsida.