Anläggning av äldreboendes innergård

Anläggning av äldreboendes innergård

Svensk Markservice har på uppdrag av Bostads AB Eidar anlagt en ny innergård vid ett äldreboende i Trollhättan.

  • Sidan publicerad 130703
  • Senast ändrad 131022