Renovering av Borås Lasaretts innergård

Renovering av Borås Lasaretts innergård

Svensk Markservice fick uppdrag att schakta för ljusinsläpp till nya lokaler i källarplanet samt att renovera innergåden vid akutmottagningen på Borås lasarett.

Enda sättet att få fram maskiner och material som skulle användas på arbetsplatsen var att lyfta in det med mobilkran.


Det material som skulle ut från innergården fick lyftas upp och köras ut i vagnar över ett tak. Totalt transporterades 980 vagnar med 700 kg material vardera ut från den 490 m2 stora innergården.Innan renovering bestod innegården av danska sjöstensplattor och gatsten och mindre "öar" med träd, rosor och barrväxter. Det färdiga resultatet har blivit en grön oas av sedum med buskar, gatstensgångar och berg i dagen.