Anläggning av Umeå golfbana

Anläggning av Umeå golfbana

Svensk Markservice utför markanläggning på Umeå Golfbana. Där uppdraget består i att bygga upp sex greener på korthålsbana.

 

 Exempel på dräneringsanvisningar.  Dränering placeras ut.
 Dräneringsgrus läggs.  Färdig green som börjat grönska.
  • Sidan publicerad 130905