Markarbeten åt Främsbacka Herrgård

Markarbeten åt Främsbacka Herrgård

Svensk Markservice har utfört markarbeten vid Främsbacka Herrgård utanför Falun. Arbetet innebar bland annat justering av höjder på markytor, arbeten med gräs- och grusytor samt kantstensarbeten.

Grusgång ner mot sjön satt med kantsten.  

Nyanläggning med kantsten och kullersten på Herrgårdens framsida.

Nytt entréplan framför huvudentrén.

Kantsten och finplanering av planteringsytor.

  • Sidan publicerad 130625