Renovering och handikappanpassning av lekpark

Renovering och handikappanpassning av lekpark

Svensk Markservice har renoverat Nybroparken i Falun. Arbetet omfattade bland annat ny och renoverad lekutrustning, nya sarger, ny stenläggning och asfalt.

Lekparken har också handikappanpassats genom att fallsand bytts ut mot gummiasfalt så att barn med rullstol kan ta sig fram till lekutrustningen.


Nybroparken, Falun.
 

  • Sidan publicerad 130905