Renovering av innergård i Halmstad

Renovering av innergård i Halmstad

Vid kvarterat Koljan i Halmstad renoverade Svensk Markservice innegården åt HFAB. Input från kunden och de boende skapade en mer attraktiv och välfungerande utemiljö.

Bostadsgården mäts in och rivs. Äldre buskar och planteringar.
Ett förslag tas fram tillsammans med kund och hyresgäster. En 3D-skiss arbetas fram för att visa hur det kan se ut i verkligheten.
Det färdiga förslaget pressenteras och accepteras. Svensk Markservices anläggare tar del av projekteringen.
Arbetet påbörjas med läggning av skiffer och natursten. Montering av belyst vattenkonst i skifferyta.
Plantering och pergola kommer på plats.
  • Sidan publicerad 130429