Plantering av träd i Strömstad

Plantering av träd i Strömstad

Svensk Markservice planterar silveroxlar (sorbus incana) i Strömstad. Planteringen sker på Norra Klevgatan som leder upp till Strömstads stadshus.

  

Arbetet leds/utförs av Cecilia Claesson och Jan-Åke Collinav. Det är ett planteringsprojekt med sammanhängande skelettjordsväxtbäddar.

  • Sidan publicerad 130703