Skötsel av Vattenfalls grönyteområden

Skötsel av Vattenfalls grönyteområden

Svensk Markservice arbetar med grönyteskötseln i Vattenfalls natur- och grönyteområden. Arbetet inne fattar såväl upprustning som skötsel av ett område som är väldigt synligt. Det är Trollhättans största turistområde med bland annat Fallens Dagar, fallpåsläpp samt andra sevärdheter. 

  • Sidan publicerad 130703
  • Senast ändrad 131022