Skötsel av Residenset i Falun

Skötsel av Residenset i Falun

Svensk Markservice sköter mark- och grönytor vid det så kallade Residenset i Falun (landshövdingens bostad). 

I arbetet ingår utöver gräsklippning och annan sommarskötsel även planteringsarbeten och annat för att hålla ytorna prydliga och attraktiva året runt.

Under vintertid tar Svensk Markservice även hand om snöskottningen och halkbekämpningen.

  • Sidan publicerad 130625