Skötsel av Säfflebostäders utemiljöer

Skötsel av Säfflebostäders utemiljöer

Svensk Markservice tar hand om en stor del av Säfflebostäders fastighetsbestånds utemiljöer.

 

I uppdraget ingår sommar och vintersköstel med bland annat gräsklippning, skötsel av planteringsytor snöröjning och halkbekämpning.

  • Sidan publicerad 130614