Luta dig mot oss – vi tar hand om det!

Svensk Markservice sköter, utvecklar och anlägger utemiljöer på ett effektivt och kundnära sätt. Vår uppgift är att se till att våra kunders utemiljö är säker, attraktiv och fungerande året om. Genom en rikstäckande organisation hjälper vi kommuner, organisationer och fastighetsbolag med allt som rör utemiljöer.

Vi ger kunden full besvärsfrihet – även när det innebär uppoffringar för oss

Med besvärsfrihet menar vi att vårt arbete håller den nivå som ditt företag, dina hyresgäster eller invånare förväntar sig, och vi följer de lagar och förhållningsregler som finns för en säker utemiljö. För att göra det så enkelt som möjligt för dig som beställare får du en kontaktperson som ansvarar för alla ärenden som rör din ytter miljö. På så sätt kan vi säkra kvaliteten i arbetet. Det gör oss extra lyhörda för våra kunders varierande önskemål. Vi kan snabbt identifiera, åtgärda och mobilisera resurser för att hålla en jämn kvalitet året runt.

Som kund får du rapporter om vad vi gjort, vad vi planerar att göra, och förslag på vad som kan göras för att förbättra upplevelsen och funktionen av din utemiljö. Dessutom hjälper vi självklart till med allt från idé till färdig anläggning och skötsel.

Vi har delat in våra tjänster i fyra övergripande områden, läs mer om dem nedan:

Broschyr